Theater28 Ufuk Güldü tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı Almanya’da doğup büyüyen Türk gençlerine Türk tiyatrosu ile hizmet vermek, gençlere alternatif olarak milli değerlerine ve dillerine sahip çıkmalarına olanak sağlamaktır. Derneğin amacı Türkçe tiyatronun yaşatılmasına katkı sağlamak, gençleri de bu doğrultuda eğitmektir. Ayrıca yabancı bir ülkede yalnız olmadıkları hissini vermek ve birlik ve beraberliği öne çıkarmaktır. Dernekte verilen Türk tiyatro derslerinin yanı sıra projeler de yapılmaktadır. 2015 yılının Kasım ayında Theater28, gençleri ile yaptığı kısa filmler ve türlü projeler ile Waldtraud-Netzer Gençlik ödülünü almaya hak kazanmıştır. Kurslar, çocuklar, gençler ve genç yetişkinler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Dernek  gençler ve aileleri için düzenli olarak tiyatro gezileri, tiyatro oyunları, konferanslar, kısa film projeleri ve farklı projeler düzenlemekte, faaliyetini aktif olarak sürdürmektedir. Dernekte toplam yedi çalışan vardır, 55 genç tiyatro kursuna katılmaktadır ve derneğe toplam 52 aile üyedir. Ayrıca her yıl geleneksel olarak Tiyatro Festivali ve Çocuk Tiyatro Festivali düzenlemektededir.

Dernek başkanı: Önder Yüksekol / Memur / Alman vatandaşı / 2012

2. Başkan: Nihat Kılıç / Memur / Alman vatandaşı / 2015

Sayman: Dilek Yüksekol / Memur / Alman vatandaşı / 2012

Yönetim: Ümit Kılıç / İşletmeci / Türk vatandaşı / 2012

Derneğin amacı Almanya’da doğup büyüyen Türk gençlerine Türk tiyatrosu ile hizmet vermek, gençlere alternatif olarak milli değerlerine ve dillerine sahip çıkmalarına olanak sağlamaktır. Derneğin amacı Türkçe tiyatronun yaşatılmasına katkı sağlamak, gençleri de bu doğrultuda eğitmektir. Ayrıca yabancı bir ülkede yalnız olmadıkları hissini vermek ve birlik ve beraberliği öne çıkarmaktır. Dernekte verilen Türk tiyatro derslerinin yanı sıra projeler de yapılmaktadır. 2015 yılının Kasım ayında Theater28, gençleri ile yaptığı kısa filmler ve türlü projeler ile Waldtraud-Netzer Gençlik ödülünü almaya hak kazanmıştır. Kurslar, çocuklar, gençler ve genç yetişkinler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Dernek  gençler ve aileleri için düzenli olarak tiyatro gezileri, tiyatro oyunları, konferanslar, kısa film projeleri ve farklı projeler düzenlemekte, faaliyetini aktif olarak sürdürmektedir. Derneğimiz aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkmaktadır.

Interkulturell- Aktiv kuruluşumuz aynı zamanda devlet destekli olup, Eğitim Bakanlığını sertifikasını da vermektedir. Televizyon ve radyo moderatörlüğü, tiyatro pedagojisi, medya pedagojisi, drama eğitmenliği ve kültürelarası yeterlilik alanlarındaki eğitimler 6 ay ile 14 ay arasında sürmektedir ve takibindeki staj olanağı ile son bulmaktadır. 2014 yılından bu yana yaklaşık 180 öğrenciye sertifika verilmiştir.

Almanya’da doğan ve büyüyen, genç yaşta gelip hayatını burada sürdüren ve ya Almanya’da yaşamak zorunda kalan kişilere hizmet verme amacı ile kurulan Theater28 ve Interkulturell-Aktiv derneği, kurulduğu günden itibaren bu doğrultuda hizmet vermektedir. Almanya’da doğup büyüyen gençlerin Türkçe, kültür ve tarih eksikliklerini gidermek amacını da taşıyan dernek, aynı zamanda kültürlerarası iletişimi baz alarak Almanya’ya daha sonradan gelen vatandaşlarımızı da topluma kazandırma, onlara eğitim verme ve eksikliklerini giderme amacını da taşımaktadır. Derneğimiz, dil, kültür, ülke ve din farkılıklarından doğan sorunlar yüzünden topluma karışamayan, isteklerini dile getiremeyen ve sorun yaşayan vatandaşlarımıza, yaş farkı göz etmeksizin çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı: mesleki eğitim, kurs, proje, tiyatro ve kısa filmlerle topluma kazandırmakta onları özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmektedir.

Almanya’da uyum ve entegrasyon çalışmaları ile ilgili birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu çalışmaktadır. Bizler de aktif olarak bu kuruluşlarla çalışmakta ve ortak çözümler aramaktayız.

Almanya’da doğan ve büyüyen, genç yaşta gelip hayatını burada sürdüren ve ya Almanya’da yaşamak zorunda kalan kişilere hizmet verme amacı ile kurulan Theater28 ve Interkulturell-Aktiv derneği, kurulduğu günden itibaren bu doğrultuda hizmet vermektedir. Almanya’da doğup büyüyen gençlerin Türkçe, kültür ve tarih eksikliklerini gidermek amacını da taşıyan dernek, aynı zamanda kültürlerarası iletişimi baz alarak Almanya’ya daha sonradan gelen vatandaşlarımızı da topluma kazandırma, onlara eğitim verme ve eksikliklerini giderme amacını da taşımaktadır. Derneğimiz, dil, kültür, ülke ve din farkılıklarından doğan sorunlar yüzünden topluma karışamayan, isteklerini dile getiremeyen ve sorun yaşayan vatandaşlarımıza, yaş farkı göz etmeksizin çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı: mesleki eğitim, kurs, proje, tiyatro ve kısa filmlerle topluma kazandırmakta onları özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmektedir.

Almanya’da uyum ve entegrasyon çalışmaları ile ilgili birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu çalışmaktadır. Bizler de aktif olarak bu kuruluşlarla çalışmakta ve ortak çözümler aramaktayız.

Interkulturell-Aktiv derneği 2012,  Theater28 derneği ise 2010 yılında, çocuklar ve gençler icin kültürlerarası ilişkilerle ilgili çalışmaları yürütmek amacı ile Ufuk Güldü tarafından kurulmuştur.

Tiyatro pedagojisinin ağır bastığı dernekte aynı zamanda tiyatro, film, medya ve dans projeleri de yapılmaktadır. Bu projeler: kurslar, seminerler, ortak çalışmalar ve sertifikali eğitimlerdir. Asıl amacı gençlerde ve çocuklarda kültürlerarası  altyapıyı ve kendi farkındalıklarını sağlamaktır.

Günümüzde, ülkelerinden uzak  yaşamak durumunda olan Türk çocukları ve gençleri, özellikle Almanya’da, kültürlerinden uzak kalmaktadır. Türkçe konuşmayı öğrenmeden önce, hangi ülkede yaşıyorlarsa o ülkenin diliyle konuşmaya başla-maktadırlar.  Çocuklarımıza ve gençlerimize bu ve benzeri konularda bir ışık tutmak, bilgi vermek ve paylaşmak amacıyla kurulan dernekte Ufuk Güldü´nün Sanat yönetmenliğinde  sergilediği oyunlarla, gurbetteki Türk vatandaşlarının kendi kültürlerini, geleneklerini, kendi dillerini öğrenme konusunda daha hassas davran-malarını vurgulamaktadır. Türkiye’nin eşsiz kültür birikiminden haberdar olmaları konusunda onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Toplum içinde yalnız kalma-larından, kendilerini anlatamama sorunundan uzaklaşmaları için drama yoluyla destek vermekte, uzakta ama yalnız olmadıklarını hatırlatmaktadır.

Ufuk Güldü

Theater28

Tiyatro iyidir, tiyatro herkes için gereklidir.